5/17/2013

Setkání na Petříně

Šamanský zpěv a hledání moudrosti a porozumění


v úterý 11. 6. 2013 v 18 hodin
Sraz u lanovky na Petřín
S sebou něco na sezení, hrkálku a zápisník

Spojení s krajinou, Prahou, Půjdeme kopcem, napojení na Petřín a jeho hlubiny,
Najdeme další zajímavá místa
Vložné 100 KčOrel

vševidoucí oko
oko orla zblízka
stroj času

oddělí se aby vidělo
posílá obrazy
rámuje situace

živé oko
vypučí, pozoruje a tvoří
neviděno a neslyšeno

Nic jsi neviděl
nic jsi neslyšel
a přesto víš

Potkáme se 14. 5. v 18 hodin