3/12/2011

ALIKVOTNÍ SOBOTA 2. dubna


2. dubna 2011
10 - 20 hodin
Výuka alikvotního zpěvu, harmonizace zpěvem,léčení zpěvem, společná práce v kruhu. Na závěr opět společné znění ...

Mám sílu uzdravit sám sebe
a svou mysl.

10 - 12 Harmonizace hlasem se zaměřením na léčení 5. čakry /Eva
12 - 13 oběd
13 - 15 výuka alikvotů /Janek
15.30 - 17.30 Zpívající tělo. Léčení hlasem a zvukem
Ladění alikvotů /Eva a Janek

18 - 20 Tančící hlas
Společné zpívání a ladění. Nalézání společných tónů. Hlas tančí v našich tělech

Možná přijdou i alikvotní hosté...
Provázet vás budou Eva Dušejovská a Janek Šmejkal


Využijte slevy:
Cena do 22. března /včetně/ je celý den 1000 Kč /prodlouženo do 25. 3./
a jednotlivé části 400/400/400/150
Po tomto datu celý den 1400 a jednotlivé části 500/500/500/250
Na místě 1500 a 500/500/500/300
Přihlašte se co nejdříve a zálohu 500 Kč nebo platbu na jednotlivoué části můžete poslat na
č.ú. 670100-2204030083/6210
jako variabilní symbol uveďte své tel. číslo

Bližší informace a přihlášky: hlas@volny.cz
nebo tel. 736 763 425/Eva

A centrum, Vítkova 10, Praha 8
Bližší informace a přihlášky: hlas@volny.cz